Bir Can Kurtarmak İçin Ben Ne Yapabilirim?

Arama, Kurtarma, Medikal Müdahale ve İnsani Yardım

InstagramYouTubeFacebook

Toplumsal Afet Platformu

Ayırım Gözetmeksizin (Yaş, cinsiyet, etnik, sosyal, dini veya diğer geçmiş özelliklerinden bağımsız olarak) insanlığa gönüllülük esaslı hizmet amaçlarımız olan Toplumsal Afet Platformu, “Arama, Kurtarma, Medikal Müdahale ve İnsani Yardım” konularında yeterli donanım, tecrübeye sahip Sivil Toplum kuruluşlarını, kişi ve kurumları bir araya getirmek, koordine etmek üzere kurulmuştur. 

Temel İlkelerimiz

Tarafsızlık
Bağımsızlık
Hizmette Birlik
Evrensellik

Servisler & Hizmetler

Deniz Arama Kurtarma


Kara Arama Kurtarma


Medikal Destek


İnsani Yardım


Haberleşme ve İletişim


Lojistik


Eğitim


Eğitmen Kadromuz

InstagramYouTubeFacebook