Hakkımızda

Toplumsal Afet Platformu

“Arama, Kurtarma, Medikal Müdahale ve İnsani Yardım” konularında yeterli donanım, tecrübeye sahip Sivil Toplum kuruluşlarını, kişi ve kurumları bir araya getirmek, koordine etmek üzere kurulmuştur.

Vizyonumuz

  • Doğal ve toplumsal (insan kaynaklı krizler) afetlerde;

  • Din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın;

  • Hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve insan onurunu korumak üzere gereken her türlü insani yardımı yapan bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

  • İnsan kaynaklı krizler ve doğal afetleri önlemek ve bunlara hazırlık yapmak da dahil olmak üzere;

  • Afetler sırasında ve sonrasında hayat kurtarmak, acıları azaltmak ve insan onurunu korumak için, toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirip koordine etmektir.